เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์: 0-7729-2916

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โทรสาร
0-7729-2916 ต่อ 101
0-7729-2916 ต่อ 102
0-7729-2916 ต่อ 103
0-7729-2916

Email :  office@bangbaimai.go.th , bangbaimai3@gmail.com

Web Site : WWW.BANGBAIMAI.GO.TH

   
 
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้