ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 มิ.ย. 2565
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 พ.ย. 2564
4 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 พ.ย. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ต.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ก.ย. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
31 ส.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 ก.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 มิ.ย. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9