มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ต.ค. 2561
72 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ส.ค. 2561
73 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ส.ค. 2561
74 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ดาวน์โหลดเอกสาร
84
15 ส.ค. 2561
75 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ส.ค. 2561
76 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ส.ค. 2561
77 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 ม.ค. 2561
78 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 ม.ค. 2561
79 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ม.ค. 2561
80 ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.