มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ต.ค. 2562
62 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าทีนายกอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2562
63 ประกาศเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ก.ย. 2562
64 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ก.ย. 2562
65 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ก.ย. 2562
66 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ก.ย. 2562
67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
09 ก.ค. 2562
68 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 พ.ค. 2562
69 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 มี.ค. 2562
70 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.