มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 ม.ค. 2563
52 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 ม.ค. 2563
53 วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ม.ค. 2563
54 ระเบียบการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ม.ค. 2563
55 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 ธ.ค. 2562
56 มีบ้านเช่าซื้ออยู่ในพื้นที่ไปช่วยราชการ : ขอเบิกค่าที่พักได้ไหม ? ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ต.ค. 2562
57 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 ต.ค. 2562
58 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ต.ค. 2562
59 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 ต.ค. 2562
60 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.