มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ส.ค. 2563
32 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ส.ค. 2563
33 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ส.ค. 2563
34 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ส.ค. 2563
35 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ส.ค. 2563
36 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 มิ.ย. 2563
37 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
25 มิ.ย. 2563
38 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 มิ.ย. 2563
39 คำอธิบาย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 มิ.ย. 2563
40 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการลาและการมาทำงานสายของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.