มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ก.ค. 2564
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 เม.ย. 2564
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 เม.ย. 2564
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 เม.ย. 2564
15 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.พ. 2564
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
05 ม.ค. 2564
17 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 ธ.ค. 2563
18 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี คณะกรรมการ ปปช.ชี้มูลความผิด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ธ.ค. 2563
19 การตรวจสอบลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ธ.ค. 2563
20 การแบ่งงานแลมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.