มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ม.ค. 2565
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 พ.ย. 2564
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 ต.ค. 2564
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 ก.ย. 2564
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
07 ก.ย. 2564
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ก.ย. 2564
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ก.ย. 2564
8 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.ย. 2564
9 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 ก.ย. 2564
10 เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.