มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ก.ย. 2564
2 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 ก.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.ค. 2564
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 เม.ย. 2564
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
19 เม.ย. 2564
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 เม.ย. 2564
7 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ก.พ. 2564
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ม.ค. 2564
9 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 ธ.ค. 2563
10 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี คณะกรรมการ ปปช.ชี้มูลความผิด ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.