มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 เม.ย. 2565
2 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 เม.ย. 2565
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
27 มี.ค. 2565
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ม.ค. 2565
5 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 ม.ค. 2565
6 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ม.ค. 2565
7 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
17 ม.ค. 2565
8 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 ม.ค. 2565
9 ผลการประเมินประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 พ.ย. 2564
10 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.