ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 ก.ย. 2561
72 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 ส.ค. 2561
73 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
18 ส.ค. 2561
74 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
124
09 ส.ค. 2561
75 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
118
09 ส.ค. 2561
76 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 ก.ค. 2561
77 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
04 พ.ค. 2561
78 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
124
25 เม.ย. 2561
79 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
130
10 เม.ย. 2561
80 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.