ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
28 ก.พ. 2562
72 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ธ.ค. 2561
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
28 ธ.ค. 2561
74 ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 ธ.ค. 2561
75 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
27 ธ.ค. 2561
76 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนกรณีการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 พ.ย. 2561
77 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Big Cleanning ดาวน์โหลดเอกสาร
221
19 พ.ย. 2561
78 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561
175
12 พ.ย. 2561
79 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
363
02 พ.ย. 2561
80 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.