ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 มี.ค. 2563
62 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 ม.ค. 2563
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
08 ม.ค. 2563
64 รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 ธ.ค. 2562
65 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
23 ธ.ค. 2562
66 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 ต.ค. 2562
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 ต.ค. 2562
68 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ต.ค. 2562
69 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
22 ก.ย. 2562
70 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี และพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.