ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561
147
12 พ.ย. 2561
62 ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 พ.ย. 2561
63 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 ต.ค. 2561
64 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
129
25 ต.ค. 2561
65 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 ต.ค. 2561
66 งบรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
19 ต.ค. 2561
67 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ต.ค. 2561
68 ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 ต.ค. 2561
69 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
125
10 ต.ค. 2561
70 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.