ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ส.ค. 2563
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง แนวทางและมาตรการในการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ส.ค. 2563
53 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
06 ส.ค. 2563
54 ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
21 ก.ค. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 พ.ค. 2563
56 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ปิดประกาศ ่ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 พ.ค. 2563
57 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
29 พ.ค. 2563
58 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
20 เม.ย. 2563
59 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
20 เม.ย. 2563
60 ประกาศการรับรองงบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.