ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
20 เม.ย. 2563
42 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 เม.ย. 2563
43 ประกาศการรับรองงบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
31 มี.ค. 2563
44 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มี.ค. 2563
45 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
28 ม.ค. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
08 ม.ค. 2563
47 รายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 ธ.ค. 2562
48 ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางใบไม้และพื้นที่ใกล้เคียง อย่าทิ้งขยะริมทาง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
23 ธ.ค. 2562
49 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ต.ค. 2562
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.