ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ก.ย. 2563
32 โครงการขยะแลกไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
07 ก.ย. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะก ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ส.ค. 2563
34 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงภาระกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ส.ค. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง แนวทางและมาตรการในการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 ส.ค. 2563
36 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ส.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ก.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
29 พ.ค. 2563
39 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ปิดประกาศ ่ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ค. 2563
40 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.