ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 มี.ค. 2564
32 รายงานการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 มี.ค. 2564
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ม.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ม.ค. 2564
35 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
11 ม.ค. 2564
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ม.ค. 2564
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564 พร้อมปิดประกาศหน้าสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ธ.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ธ.ค. 2563
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 ต.ค. 2563
40 ประกาศรายงานรับจ่ายจริงประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.