ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
568
19 พ.ย. 2553
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
735
29 ต.ค. 2553
193 เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
29 ต.ค. 2553
194 การชำระภาษี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
12 ต.ค. 2553
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
711
24 ส.ค. 2553
196 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
830
30 เม.ย. 2553
197 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2326
30 เม.ย. 2553
198 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
05 ก.พ. 2553
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
840
13 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.