ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ก.ค. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
22 เม.ย. 2564
13 แผนการใช้ช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 เม.ย. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
31 มี.ค. 2564
15 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 มี.ค. 2564
16 ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 มี.ค. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 มี.ค. 2564
18 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
30 มี.ค. 2564
19 รายงานการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 มี.ค. 2564
20 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.