ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
157
14 ต.ค. 2564
12 ประกาศกำหนดขนาดประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 ต.ค. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
14 ต.ค. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ต.ค. 2564
15 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ต.ค. 2564
16 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ต.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์หลัเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ต.ค. 2564
18 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 ต.ค. 2564
19 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2564
20 ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.