ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
512
17 มิ.ย. 2554
182 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
17 มิ.ย. 2554
183 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
10 มิ.ย. 2554
184 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม 2554
480
02 มิ.ย. 2554
185 ประกาศการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2554
526
11 มี.ค. 2554
186 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
28 ก.พ. 2554
187 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
09 ก.พ. 2554
188 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม
547
19 ม.ค. 2554
189 ประกาศการรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
982
19 ม.ค. 2554
190 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
527
15 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.