ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 การชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
22 พ.ย. 2554
172 แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
884
17 พ.ย. 2554
173 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1829
17 พ.ย. 2554
174 งบเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
06 พ.ย. 2554
175 งบแสดงฐานการเเงินประจำงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
11 ต.ค. 2554
176 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
669
30 ก.ย. 2554
177 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2554
580
11 ส.ค. 2554
178 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
11 ส.ค. 2554
179 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
11 ส.ค. 2554
180 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2554
511
22 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.