ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
11 ส.ค. 2554
162 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
11 ส.ค. 2554
163 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2554
481
22 ก.ค. 2554
164 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
481
17 มิ.ย. 2554
165 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
466
17 มิ.ย. 2554
166 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
10 มิ.ย. 2554
167 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม 2554
449
02 มิ.ย. 2554
168 ประกาศการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2554
491
11 มี.ค. 2554
169 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
28 ก.พ. 2554
170 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
09 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.