ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
29 ก.พ. 2555
162 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
17 ก.พ. 2555
163 งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
16 ก.พ. 2555
164 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
14 ก.พ. 2555
165 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
10 ก.พ. 2555
166 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 ม.ค. 2555
167 งบเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
16 ธ.ค. 2554
168 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
13 ธ.ค. 2554
169 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
13 ธ.ค. 2554
170 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
12 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.