ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
13 ธ.ค. 2554
152 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
13 ธ.ค. 2554
153 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
12 ธ.ค. 2554
154 การชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
22 พ.ย. 2554
155 แผนปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
852
17 พ.ย. 2554
156 การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1797
17 พ.ย. 2554
157 งบเดือน ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
06 พ.ย. 2554
158 งบแสดงฐานการเเงินประจำงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
11 ต.ค. 2554
159 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
638
30 ก.ย. 2554
160 การโอนเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2554
547
11 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.