ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
11 พ.ค. 2555
142 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
02 พ.ค. 2555
143 ประกาศรับสมัครคึดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
29 เม.ย. 2555
144 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
29 ก.พ. 2555
145 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
17 ก.พ. 2555
146 งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
16 ก.พ. 2555
147 ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
14 ก.พ. 2555
148 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
10 ก.พ. 2555
149 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
10 ม.ค. 2555
150 งบเดือน พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
16 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.