ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
347
28 ธ.ค. 2555
142 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
11 ธ.ค. 2555
143 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ปลัด อบต.8 (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2883
29 ต.ค. 2555
144 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ตำแหน่งปลัด อบต.(นักบริการงาน อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
855
29 ต.ค. 2555
145 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
17 ต.ค. 2555
146 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
08 ส.ค. 2555
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
743
27 ก.ค. 2555
148 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
1023
27 ก.ค. 2555
149 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
605
25 ก.ค. 2555
150 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
09 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.