ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
393
22 ต.ค. 2557
132 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
26 มิ.ย. 2557
133 การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
10 ม.ค. 2557
134 ผลการตรวจรับรองมาตรฐานฯ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
09 ม.ค. 2557
135 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
460
09 ธ.ค. 2556
136 โอนเงินเบี้ยยังชีพ
480
13 พ.ย. 2556
137 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และการสำรวจภาษีประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
11 ต.ค. 2556
138 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
424
03 ก.ค. 2556
139 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
20 มิ.ย. 2556
140 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
293
10 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.