ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
394
03 ก.ค. 2556
122 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
20 มิ.ย. 2556
123 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
10 ม.ค. 2556
124 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
315
28 ธ.ค. 2555
125 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
11 ธ.ค. 2555
126 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ปลัด อบต.8 (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2854
29 ต.ค. 2555
127 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ ตำแหน่งปลัด อบต.(นักบริการงาน อบต.8) ดาวน์โหลดเอกสาร
827
29 ต.ค. 2555
128 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
17 ต.ค. 2555
129 ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
577
08 ส.ค. 2555
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
706
27 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.