ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รับโอน (ย้าย) 2 ตำแหน่ง
275
11 ม.ค. 2559
102 การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559
221
04 ม.ค. 2559
103 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม
212
09 ธ.ค. 2558
104 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว.
221
09 ธ.ค. 2558
105 ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558
232
20 พ.ย. 2558
106 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนพฤศจิกายน
225
09 พ.ย. 2558
107 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 ต.ค. 2558
108 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม
213
15 ต.ค. 2558
109 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
325
21 ก.ค. 2558
110 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
21 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.