ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
15 ส.ค. 2560
92 แบบรายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ส.ค. 2560
93 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 ก.ค. 2560
94 ผลการตรวจวัดค่าน้ำตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ำเสียริมฝั่งแม่น้ำตาปี-พุมดวง และชายฝั่ง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
13 มิ.ย. 2560
95 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
164
30 พ.ค. 2560
96 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุยัขบ้า ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 เม.ย. 2560
97 ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 ก.พ. 2560
98 ประชาสัมพันธ์อุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 ก.พ. 2560
99 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)
157
16 ธ.ค. 2559
100 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.