ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
153
09 ส.ค. 2561
92 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
149
09 ส.ค. 2561
93 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 ก.ค. 2561
94 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 พ.ค. 2561
95 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
153
25 เม.ย. 2561
96 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
161
10 เม.ย. 2561
97 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 มี.ค. 2561
98 ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
159
21 ก.พ. 2561
99 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
151
08 ก.พ. 2561
100 ผลการประชุมคณะทำงานปรับปรุง ทบทวนภารกิจของอบต.บางใบไม้
124
05 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.