ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 มิ.ย. 2565
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 พ.ค. 2565
4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ต.ค. 64 - มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 เม.ย. 2565
5 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 เม.ย. 2565
6 ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 มี.ค. 2565
7 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 มี.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 ก.พ. 2565
9 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 ก.พ. 2565
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22