ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ธ.ค. 2564
2 ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ธ.ค. 2564
3 ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 ธ.ค. 2564
4 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 14 พย.นี้ ถึง 13 พย. ปีหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ธ.ค. 2564
5 โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ธ.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ธ.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 พ.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2565 และปิดประกาศหน้าสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 พ.ย. 2564
9 ประกาศห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 พ.ย. 2564
10 ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.