ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
2 ประกาศกำหนดขนาดประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์หลัเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2564
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ต.ค. 2564
9 ประกาศงดให้บริการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.ย. 2564
10 ไม่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร, ร้านค้า, แผงลอย, ติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.