ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 67-3-01-3601-001 สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 67-3-04-4204-001 สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.