ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศงดให้บริการชั่วคราว
  รายละเอียด : ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCovid – 19 (Coronavirus Disease 2019) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับพบว่ามีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ซึ่งบุคลากรในองค์กรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และอาจมีการแพร่เชื้อสู่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงงดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.