ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
  รายละเอียด : การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามนโยบายรัฐบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 600 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.