ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้โอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม เรียบร้อยแล้วค่ะ ให้ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภทติดต่อที่ธนาคารได้เลยนะค่ะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 762 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.