ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายละเอียด : ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.