ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564"
  รายละเอียด : กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งประกาศเจตนารณ์เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.