ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง แผนการจัดการพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 360 คน