ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียด : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ทำการค้า ที่ให้เช่า ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อ แม่ หรือผู้อื่นอยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้าย
ให้ผู้มีไว้หรือครอบครองป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นอันติดตั้ง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ให้ยื่นแบบ ภ.ป.1 (แบบแสดงรายการภาษีป้าย) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินตั้งที่ตำบลบางใบไม้ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนเมษายน 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.