ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562
  รายละเอียด : * ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบและชำระภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่
2 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

* ภาษีป้าย
ยื่นแบบและชำระภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่
2 มกราคม 2562 ถึง 29 มีนาคม 2562

* ภาษีบำรุงท้องที่
ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่
2 มกราคม 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.