กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้การยุติความรุนแรงในครอบครัว

โครงการอบรมให้ความรู้ "การยุติความรุนแรงในครอบครัว"

ผู้สูงอายุลงทะเบียน 1

ผู้สูงอายุลงทะเบียน 2

อาภรณ์ พันธ์รังษี จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ดำเนินรายการ

นายจำลอง เมืองราช นายก อบต.บางใบไม้ ประธานในพิธิเปิด

นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ปลัด อบต.บางใบไม้ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ

นายจำลอง เมืองราช นายก อบต.บางใบไม้ ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ

นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์ ปลัด อบต.บางใบไม้ ให้เกียรติรับฟังการบรรยาย

คุณเพชรมณี ทองคลอด นักพัฒนาสังคม สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี วิทยากร

ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่จาก พมจ.สุราษฎร์ธานี แจกเอกสารประกอบการอบรม

ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายคุณและสังคม

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกๆ คน

รับประทานอาหารว่าง

คุณประภาพรรณ เกตุแก้ว วิทยากรจาก สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี

พรบ.ผู้สูงอายุ และสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ

นายสุรชัย สุวรรณทิพย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางใบไม้ กล่าวขอบคุณวิทยากร

บรรยากาศการรับประทานอาหารเที่ยง 1

บรรยากาศการรับประทานอาหารเที่ยง 2

บรรยากาศการรับประทานอาหารเที่ยง 3
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ "การยุติความรุนแรงในครอบครัว"ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบางใบไม้  ในวันที่  7  ธันวาคม  2554  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4  ตำบลบางใบไม้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2554    อ่าน 1257 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.